Trwa ładowanie...
d8z64eu
d8z64eu

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów ING BANK N.V.

12.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 156/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...
Share
d8z64eu

12.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 156/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 13 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V. w ramach 8 (ośmiu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii; 3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A). § 2 Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr ........./2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia ......... lutego 2014 r.

d8z64eu

L.p. Kod ISIN Instrument bazowy Nazwa skrócona Wolumen
certyfikatów certyfikatów emisji
1 PLINGNV04341 POWSZECHNY ZAKŁAD INTLPZU04341 40 000
UBEZPIECZEŃ S.A.
2 PLINGNV04358 POWSZECHNA KASA INTLPKO04358 40 000
OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI S.A.
3 PLINGNV04366 BANK POLSKA KASA INTLPEO04366 10 000
OPIEKI S.A.
4 PLINGNV04374 POLSKI KONCERN INTLPKN04374 40 000
NAFTOWY ORLEN S.A.
5 PLINGNV04382 ORANGE POLSKA S.A. INTLOPL04382 100 000
6 PLINGNV04390 POLSKIE GÓRNICTWO INTLPGN04390 200 000
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A.
7 PLINGNV04408 WIG20 INDEX INTLW2004408 400 000
8 PLINGNV04416 USD/PLN INTSUSD04416 15 000

Kom amp/

d8z64eu

Podziel się opinią

Share
d8z64eu
d8z64eu