Trwa ładowanie...
d27vrmp

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych serii A PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FIZ

15.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 456/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...
Share
d27vrmp

15.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 456/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii A wyemitowanych przez PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 16 kwietnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) certyfikatów inwestycyjnych serii A, wyemitowanych przez PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPKOSO00017", 2) notować certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PKOSO". § 2 Uchyla się Uchwałę Nr 454/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2014 r. § 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp