Trwa ładowanie...
d30b1ct
d30b1ct

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank AG

21.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 201/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...
Share
d30b1ct

21.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 201/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG w ramach 2 (dwóch) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii; 3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B). § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 201/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2014 r.

Lp. Kod ISIN Instrument bazowy Nazwa Wolumen
certyfikatów skrócona emisji
certyfikatów
1 AT0000A14JQ3 EURO STOXX 50(r) RCGESX10119 100 000 000
2 AT0000A15229 SILVER RCBSLV10715 100 000 000

Kom amp/

d30b1ct

Podziel się opinią

Share
d30b1ct
d30b1ct