Trwa ładowanie...
d3ozjt6

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych

...

Share
d3ozjt6

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych

Uchwała Nr 1495/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz w sprawie określenia wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów i przedziału zmiany wahań kursów dla tych certyfikatów

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 15 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG w ramach 31 (trzydziestu jeden) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN wskazanym w Załączniku do niniejszej Uchwały; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii. § 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa na 90% wartość przedziału zmiany wahań kursów, o którym mowa w § 113
ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, o których mowa w § 1 pkt 1). § 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa na 75% wysokość dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, o których mowa w § 1 pkt 1). § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d3ozjt6

Załącznik do Uchwały Nr 1495/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2011 r.

L.p. Kod ISIN Nazwa instrumentu Nazwa Wolumen bazowego indywidualna emisji certyfikatu 1 AT0000A0RVS2 BANK POLSKA KASA RCTLPEO001 100 000 000 OPIEKI S.A. 2 AT0000A0RVT0 BANK POLSKA KASA RCTLPEO002 100 000 000 OPIEKI S.A. 3 AT0000A0RWD2 BANK POLSKA KASA RCTSPEO003 100 000 000 OPIEKI S.A. 4 AT0000A0RVU8 KGHM POLSKA MIEDŹ RCTLKGH001 100 000 000 S.A. 5 AT0000A0RVV6 KGHM POLSKA MIEDŹ RCTLKGH002 100 000 000 S.A. 6 AT0000A0RVW4 PGE POLSKA GRUPA RCTLPGE001 100 000 000 ENERGETYCZNA S.A. 7 AT0000A0RVX2 PGE POLSKA GRUPA RCTLPGE002 100 000 000 ENERGETYCZNA S.A. 8 AT0000A0RWF7 PGE POLSKA GRUPA RCTSPGE003 100 000 000 ENERGETYCZNA S.A. 9 AT0000A0RVY0 POLSKIE GÓRNICTWO RCTLPGN001 100 000 000 NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 10 AT0000A0RVZ7 POLSKIE GÓRNICTWO RCTLPGN002 100 000 000 NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 11 AT0000A0RWG5 POLSKIE GÓRNICTWO RCTSPGN003 100 000 000 NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 12 AT0000A0RW08 POLSKI KONCERN RCTLPKN001 100 000 000 NAFTOWY ORLEN S.A. 13 AT0000A0RW16 POLSKI KONCERN RCTLPKN002 100 000 000 NAFTOWY ORLEN
S.A. 14 AT0000A0RWH3 POLSKI KONCERN RCTSPKN003 100 000 000 NAFTOWY ORLEN S.A. 15 AT0000A0RW24 POWSZECHNA KASA RCTLPKO001 100 000 000 OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 16 AT0000A0RW32 POWSZECHNA KASA RCTLPKO002 100 000 000 OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 17 AT0000A0RWJ9 POWSZECHNA KASA RCTSPKO003 100 000 000 OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 18 AT0000A0RW40 POWSZECHNY ZAKŁAD RCTLPZU001 100 000 000 UBEZPIECZEŃ S.A. 19 AT0000A0RW57 POWSZECHNY ZAKŁAD RCTLPZU002 100 000 000 UBEZPIECZEŃ S.A. 20 AT0000A0RWK7 POWSZECHNY ZAKŁAD RCTSPZU003 100 000 000 UBEZPIECZEŃ S.A. 21 AT0000A0RW65 TAURON POLSKA RCTLTPE001 100 000 000 ENERGIA S.A. 22 AT0000A0RW73 TAURON POLSKA RCTLTPE002 100 000 000 ENERGIA S.A. 23 AT0000A0RWL5 TAURON POLSKA RCTSTPE003 100 000 000 ENERGIA S.A. 24 AT0000A0RW81 TELEKOMUNIKACJA RCTLTPS001 100 000 000 POLSKA S.A. 25 AT0000A0RW99 TELEKOMUNIKACJA RCTLTPS002 100 000 000 POLSKA S.A. 26 AT0000A0RWM3 TELEKOMUNIKACJA RCTSTPS003 100 000 000 POLSKA S.A. 27 AT0000A0RWA8 WIG20 RCTLWIG001 100 000 000 28 AT0000A0RWB6 WIG20
RCTLWIG002 100 000 000 29 AT0000A0RWC4 WIG20 RCTLWIG003 100 000 000 30 AT0000A0RWN1 WIG20 RCTSWIG004 100 000 000 31 AT0000A0RWP6 WIG20 RCTSWIG005 100 000 000

kom amp/

d3ozjt6

Podziel się opinią

Share
d3ozjt6
d3ozjt6