Trwa ładowanie...
d3qxadv

GPW: Wprowadzenie do obrotu kontraktów

...

Share
d3qxadv

06.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu kontraktów

Uchwała Nr 203/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW kontraktów terminowych na akcje spółek

§ 1 Na podstawie § 48 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym kontrakty terminowe na akcje następujących spółek: a) BORYSZEW S.A., b) KULCZYK OIL VENTURES INC. - zgodne z Warunkami obrotu dla programu kontraktów terminowych na akcje spółek z dnia 16 czerwca 2008 r. (z późn. zm.), zatwierdzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 10 lipca 2008 r., oraz zgodne ze standardem określonym Uchwałą Nr 978/2007 Zarządu Giełdy z dnia 3 grudnia 2007 r. (z późn. zm.); 2) wprowadzić na sesji giełdowej w dniu 19 marca 2012 r. następujące serie kontraktów terminowych, o których mowa w pkt 1): a) na akcje spółki BORYSZEW S.A., z liczbą akcji przypadających na jeden kontrakt wynoszącą 1000 akcji: - serię FBRSM12, wygasającą 15 czerwca 2012 r. - serię FBRSU12, wygasającą 21 września 2012 r. - serię FBRSZ12, wygasającą 21 grudnia 2012 r., b) na akcje spółki KULCZYK OIL VENTURES INC., z liczbą akcji przypadających na jeden kontrakt
wynoszącą 1000 akcji: - serię FKOVM12, wygasającą 15 czerwca 2012 r., - serię FKOVU12, wygasającą 21 września 2012 r., - serię FKOVZ12, wygasającą 21 grudnia 2012 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3qxadv

Podziel się opinią

Share
d3qxadv
d3qxadv