Trwa ładowanie...
d4jrl4g
d4jrl4g

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki Call2Action SA

...
Share
d4jrl4g

Informacja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na temat spółki Call2Action S.A.

W dniu 20 sierpnia 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzi do obrotu na rynku NewConnect 2.900.000 akcji serii A oraz 4.355.000 akcji serii C spółki Call2Action S.A. Pakiet wprowadzanych akcji stanowi 21,98% wszystkich akcji oraz uprawnia do wykonywania 15,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Wszystkie akcje objęte wnioskiem o wprowadzenie są własnością akcjonariusza dominującego, który posiada łącznie 25.355.000 akcji spółki, stanowiących 76,83% w kapitale zakładowym, dających prawo do wykonywania 79,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w przypadku Call2Action S.A. kurs odniesienia w wysokości 0,31 zł ustalony został w oparciu o jedną transakcję zawartą pomiędzy głównym akcjonariuszem spółki a osobą fizyczną, nie będącą podmiotem powiązanym z emitentem. Informacja o tej transakcji jest zawarta w dokumencie informacyjnym spółki, na stronie 26.

kom amp/

d4jrl4g

Podziel się opinią

Share
d4jrl4g
d4jrl4g