Trwa ładowanie...
de58a3o

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki M DEVELOPMENT SA

...

Share
de58a3o

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki M DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 1435/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki M DEVELOPMENT SA

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki M DEVELOPMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 2) 12.550.000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 3) 6.079.400 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

de58a3o

Podziel się opinią

Share
de58a3o
de58a3o