Trwa ładowanie...
d4599gy

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji VEDIA SA

...

Share
d4599gy

28.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji VEDIA SA

Uchwała Nr 1428/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki VEDIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4.906.250 (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki VEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4599gy

Podziel się opinią

Share
d4599gy
d4599gy