Trwa ładowanie...
d4b0jjx

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji BBI Zeneris

...
Share
d4b0jjx

28.05. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu obligacji BBI Zeneris

Uchwała Nr 493/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 9.000 (dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 31 marca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4b0jjx

Podziel się opinią

Share
d4b0jjx
d4b0jjx