Trwa ładowanie...
dc3qlyk

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji P.R.E.S.C.O. GROUP

...
Share
dc3qlyk

15.01. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji P.R.E.S.C.O. GROUP

Uchwała Nr 57/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dc3qlyk

Podziel się opinią

Share
dc3qlyk
dc3qlyk