Trwa ładowanie...
d2z3u09

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych

...
Share
d2z3u09

14.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych

Uchwała Nr 182/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2024 r.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 18 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2024 r., o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 8/2013 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0000107454"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "WZ0124". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2z3u09

Podziel się opinią

Share
d2z3u09
d2z3u09