Trwa ładowanie...
d24zhpi

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki KRUK

...

Share
d24zhpi

17.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki KRUK

Uchwała Nr 66/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O2 spółki KRUK S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii O2 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d24zhpi

Podziel się opinią

Share
d24zhpi
d24zhpi