Trwa ładowanie...
d3te2n0

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki Midas

...

Share
d3te2n0

26.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki Midas

Uchwała Nr 837/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki MIDAS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 583.772 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwie) obligacje na okaziciela serii A spółki MIDAS S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3te2n0

Podziel się opinią

Share
d3te2n0
d3te2n0