Trwa ładowanie...
d1z60uq

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.

02.08. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 866/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu...

Share
d1z60uq

02.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 866/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C i D spółki RONSON EUROPE N.V.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda: 1) 83.500 (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) obligacji serii C, 2) 23.550 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) obligacji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1z60uq

Podziel się opinią

Share
d1z60uq
d1z60uq