Trwa ładowanie...
d36un3h

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki UNIBEP

...

Share
d36un3h

03.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki UNIBEP

Uchwała Nr 1161/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2 spółki UNIBEP S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 110.000 (sto dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii B2 spółki UNIBEP S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d36un3h

Podziel się opinią

Share
d36un3h
d36un3h