Trwa ładowanie...
d4hvbrh

GPW: wprowadzenie do obrotu papierów PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.

...
Share
d4hvbrh

28.05. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu papierów PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.

Uchwała Nr 492/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, b) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B, c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C; 2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1
pkt. 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh