Trwa ładowanie...
d3v3rxw

GPW: wprowadzenie do obrotu pda EASTSIDECAPITAL

...

Share
d3v3rxw

02.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu pda EASTSIDECAPITAL

Uchwała Nr 419/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki EASTSIDECAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda; 2) do 165.000.000 (stu sześćdziesięciu pięciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału; 3) do 165.000.000 (stu sześćdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki EASTSIDECAPITAL S.A. w wyniku emisji tych akcji; 4) 144.375.000 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii E spółki EASTSIDECAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,02 (dwa grosze) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw