Trwa ładowanie...
d1syhaz

GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA serii J spółki MABION

...

Share
d1syhaz

18.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu PDA serii J spółki MABION

Uchwała Nr 401/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MABION S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 23 kwietnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MABION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBION00032"; 2) notować prawa do akcji spółki MABION S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MABION-PDA" i oznaczeniem "MABA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1syhaz

Podziel się opinią

Share
d1syhaz
d1syhaz