Trwa ładowanie...
d1fhotm

GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji GMINY KONOPISKA

...

Share
d1fhotm

26.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie na Catalyst obligacji GMINY KONOPISKA

Uchwała Nr 1103/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ KONOPISKA § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ KONOPISKA: 1) 550 (pięćset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 29 lipca 2015 r., 2) 2.200 (dwa tysiące dwieście) obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 8 września 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1fhotm

Podziel się opinią

Share
d1fhotm
d1fhotm