Trwa ładowanie...
dm0nqpq

GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki KRUK SA

...

Share
dm0nqpq

24.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki KRUK SA

Uchwała Nr 1421/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I1, I2 oraz I3 spółki KRUK S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda: 1) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji serii I1, 2) 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) obligacji serii I2, 3) 17.000 (siedemnaście tysięcy) obligacji serii I3. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dm0nqpq

Podziel się opinią

Share
dm0nqpq
dm0nqpq