Trwa ładowanie...
dp2742l

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji BIO-MED INVESTORS SA

...

Share
dp2742l

04.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na NewConnect akcji BIO-MED INVESTORS SA

Uchwała Nr 571/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BIO-MED INVESTORS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BIO-MED INVESTORS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dp2742l

Podziel się opinią

Share
dp2742l
dp2742l