Trwa ładowanie...
d4mnyp8

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz praw do akcji ALKAL SA

...

Share
d4mnyp8

28.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na NewConnect akcji oraz praw do akcji ALKAL SA

Uchwała Nr 1427/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALKAL S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ALKAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii B, b) 312.325 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii C, c) 235.295 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii D; 2) 235.295 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALKAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie
do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ALKAL S.A. w wyniku emisji akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8