Trwa ładowanie...
d3f2b1n
d3f2b1n

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki CALL2ACTION SA

Uchwała Nr 384/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku...
Share
d3f2b1n

Uchwała Nr 384/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki CALL2ACTION S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki CALL2ACTION S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: 1) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii A, 2) 4.355.000 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3f2b1n

Podziel się opinią

Share
d3f2b1n
d3f2b1n