Trwa ładowanie...
d3v3rxw

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki EZO SA

...

Share
d3v3rxw

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na NewConnect akcji spółki EZO SA

Uchwała Nr 1439/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i C spółki EZO S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki EZO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 2) 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw