Trwa ładowanie...
dfwem2d

GPW: Wprowadzenie o obrotu akcji i PDA spółki MEDIAN POLSKA

...

Share
dfwem2d

22.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie o obrotu akcji i PDA spółki MEDIAN POLSKA

Uchwała Nr 1561/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MEDIAN POLSKA S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MEDIAN POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A2, b) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, c) 975.170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji serii C; 2) 975.170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MEDIAN POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  1. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania zmiany oznaczenia akcji serii A na akcje serii A2 oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki MEDIAN POLSKA S.A. w wyniku emisji akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d