Trwa ładowanie...
d4flc7b

GPW: Wykluczenie akcji spółki DTP

...

Share
d4flc7b

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wykluczenie akcji spółki DTP

Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki DTP S.A. oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje tej spółki na rynku NewConnect § 1 Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki DTP S.A. wykluczyć z dniem 26 marca 2014 r. akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C tej spółki, oznaczone kodem "PLDTP0000010", z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. § 2 Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki DTP S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 25 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4flc7b

Podziel się opinią

Share
d4flc7b
d4flc7b