Trwa ładowanie...
d22gc5o

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki ATON-HT SA

...

Share
d22gc5o

01.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki ATON-HT SA

Uchwała Nr 134/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F, G oraz I spółki ATON-HT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 lutego 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ATON-HT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii F, b) 702.056 (siedmiuset dwóch tysięcy pięćdziesięciu sześciu) akcji serii G, c) 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii I - pod warunkiem dokonania w dniu 6 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLATNHT00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ATONHT" i oznaczeniem "ATO". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o