Trwa ładowanie...
d24gmev

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki E-KIOSK SA

...

Share
d24gmev

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki E-KIOSK SA

Uchwała Nr 1529/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki E-KIOSK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.568.750 (jednego miliona pięciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki E-KIOSK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 21 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEKOSK00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań
ciągłych pod nazwą skróconą "EKIOSK" i oznaczeniem "EKS"; 3) określić dzień 20 grudnia 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.568.750 (jednego miliona pięciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki E-KIOSK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKOSK00050". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d24gmev

Podziel się opinią

Share
d24gmev
d24gmev