Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki EKOKOGENERACJA SA

13.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1093/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania...
Share
d3dhgv5

13.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1093/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F1 spółki EKOKOGENERACJA S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 września 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 980.000 (dziewięciuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 spółki EKOKOGENERACJA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 18 września 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEKGNR00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKOKOGEN" i oznaczeniem "EKG". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5