Trwa ładowanie...
d23iyfa

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji MCI MANAGEMENT SA

...

Share
d23iyfa

05.07. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji MCI MANAGEMENT SA

Uchwała Nr 630/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki MCI MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 7 lipca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 27.450 (dwudziestu siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii E spółki MCI MANAGEMENT S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 28 czerwca 2013 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMCIMG00129"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MCI0613". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d23iyfa

Podziel się opinią

Share
d23iyfa
d23iyfa