Trwa ładowanie...
d2mp92i
d2mp92i

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji HEFAL SERWIS SA

Uchwała Nr ...... /2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia ...... sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym...
Share
d2mp92i

Uchwała Nr ...... /2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia ...... sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki HEFAL SERWIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 27 sierpnia 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki HEFAL SERWIS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 27 sierpnia 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLHFLSW00013": a) 537.000 (pięciuset trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji serii A, b) 5.769 (pięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "HEFAL" i oznaczeniem "HEF". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2mp92i

Podziel się opinią

Share
d2mp92i
d2mp92i