Trwa ładowanie...
d3my4di

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji TAXUS FUND SA

...

Share
d3my4di

28.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji TAXUS FUND SA

Uchwała Nr 1425/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TAXUS FUND S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 stycznia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 8.118.950 (ośmiu milionów stu osiemnastu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TAXUS FUND S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTXSFN00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TAXUSFUND" i oznaczeniem "TXF". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di