Trwa ładowanie...
d43g1u5

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji VENO SA

...

Share
d43g1u5

05.03. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji VENO SA

Uchwała Nr 187/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki VENO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 10 marca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda: a) 24.999.900 (dwudziestu czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset) akcji serii A, b) 13.333.300 (trzynastu milionów trzystu trzydziestu trzech tysięcy trzystu) akcji serii B, - pod warunkiem dokonania w dniu 10 marca 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLVENO000016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VENO" i oznaczeniem "VEN". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d43g1u5

Podziel się opinią

Share
d43g1u5
d43g1u5