Trwa ładowanie...
d1hor3a

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda spółki E-KIOSK SA

...
Share
d1hor3a

08.12. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda spółki E-KIOSK SA

Uchwała Nr 692/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-KIOSK S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 9 grudnia 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 525.000 (pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki E-KIOSK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKOSK00027", 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKIOSK-PDA" i oznaczeniem "EKSA" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a