Trwa ładowanie...
d14yg8u

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO - FINANSOWA SA

...

Share
d14yg8u

15.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO - FINANSOWA SA

Uchwała Nr 139/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO - FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.950 (jednego tysiąca dziewięciuset pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii E spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO - FINANSOWA S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00037"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKA1112". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d14yg8u

Podziel się opinią

Share
d14yg8u
d14yg8u