Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PRAGMA FAKTORING SA

...
Share
d3nph4w

01.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PRAGMA FAKTORING SA

Uchwała Nr 106/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 3 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki PRAGMA FAKTORING S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGFPRE00065"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PRF1214". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w