Trwa ładowanie...
d3mac4d

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.

02.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1152/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia...

Share
d3mac4d

02.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1152/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki RONSON EUROPE N.V.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 9.250 (dziewięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii E spółki RONSON EUROPE N.V., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRNSER00052"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RON0716". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d3mac4d

Podziel się opinią

Share
d3mac4d
d3mac4d