Trwa ładowanie...
ditx9je

GPW: zakończenie notowania pda, rozpoczęcie notowania akcji TRANS POLONIA SA

Uchwała Nr 748/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 października 2008 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
ditx9je

Uchwała Nr 748/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2008 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TRANS POLONIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 20 października 2008 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 277.364 (dwustu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu sześćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TRANS POLONIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 października 2008 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLTRNSP00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TRANSPOL" i oznaczeniem "TRN"; 3) określić dzień 17 października 2008 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 277.364 (dwustu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu sześćdziesięciu czterech) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TRANS POLONIA
S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTRNSP00021".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

ditx9je

Podziel się opinią

Share
ditx9je
ditx9je