Trwa ładowanie...
d2ysuds

GPW: Zatwierdzenie zmiany regulaminu

...
Share
d2ysuds

05.06. Warszawa (PAP/GPW) - Zatwierdzenie zmiany regulaminu

KOMUNIKAT Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Zarząd Giełdy informuje, że w dniu 23 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany Regulaminu Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 6/1294/2012 Rady Giełdy z dnia 15 lutego 2012 r. Przedmiotowe zmiany dotyczą w pierwszej kolejności określenia kryteriów dopuszczeniowych obowiązujących dla akcji w złotych oraz w przeliczeniu na euro (dotychczas wartości te były wyrażone jedynie w przeliczeniu na euro). Celem tej zmiany jest ograniczenie ryzyka kursowego na jakie narażeni są emitenci akcji w związku z wahaniami kursów walut obcych w okresie pomiędzy podjęciem decyzji o upublicznieniu/przeprowadzeniu oferty a datą dopuszczenia do obrotu giełdowego. Ponadto zmienią się zasady przeliczania powyższych wartości w przypadku gdy są one wyrażone w walucie innej niż złoty, w ten sposób, że będą one przeliczane według średniego bieżącego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego. Powyższe zmiany będą obowiązywać od dnia 20 czerwca
2012 r., przy czym do wniosków o dopuszczenie do obrotu giełdowego złożonych przed tym dniem stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

kom pif/

d2ysuds

Podziel się opinią

Share
d2ysuds
d2ysuds