Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

GPW - Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Giełdy w sprawie wydłużenia sesji giełdowej (10/2010)

GPW - Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Giełdy w sprawie wydłużenia sesji giełdowej (10/2010)
Share
dsoken6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Giełdy w sprawie wydłużenia sesji giełdowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") otrzymała w dniu 25 listopada 2010 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego DFL/II/4010/20/20/10/KW o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Giełdy, dotyczących długości sesji giełdowej.W związku z tym GPW informuje, że podjęła decyzję o wydłużeniu czasu sesji giełdowej na wszystkich rynkach prowadzonych przez GPW (Główny Rynek akcji, instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych, NewConnect i Catalyst) do godz. 17:35, począwszy od sesji w dniu 3 stycznia 2011 r.Zmiana długości sesji giełdowej ma na celu zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności rynków GPW, a co za tym idzie ich atrakcyjności dla inwestorów i emitentów instrumentów finansowych.
Załączniki
Plik Opis
UchRG23_1255.pdf Uchwała Rady Giełdy Nr 23/1255/2010 z dnia 15 września 2010 r.
UchRG31_1263.pdf Uchwała Rady Giełdy nr 31/1263/2010 z dnia 20 paźdzernika 2010 r.
Uch_1224.pdf Uchwała Zarządu Giełdy nr 1224/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.
Uch_932.pdf Uchwała Zarządu Giełdy nr 932/2010 z dnia 24 września 2010 r.
Uch_933.pdf Uchwała Zarządu Giełdy nr 933/2010 z dnia 24 września 2010 r.
UchRG231255eng.pdf Resolution No. 23/1255/2010 of the WSE Supervisory Board dated 15 September 2010
UchRG311263eng.pdf Resolution No. 31/1263/2010 of the WSE Supervisory Board dated 20 October 2010
Uch1224eng.pdf Resolution No. 1224/2010 of the WSE Management Board dated 26 November 2010
Uch932eng.pdf Resolution No. 932/2010 of the WSE Management Board dated 24 September 2010
Uch933eng.pdf Resolution No. 933/2010 of the WSE Management Board dated 24 September 2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Warsaw Stock Exchange („WSE”) informs that on 25 November 2010 itreceived from the Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) the decisionDFL/II/4010/20/20/10/KW approving the change in the WSE Rules regardingtrading session duration.Pertinent to the above the WSE informs thatit has decided to extend the trading session on all the markets operatedby WSE (Main List for equities, derivatives and other financialinstruments, NewConnect and Catalyst) to 17:35 (5:35 p.m. Warsaw time)starting from the trading session on 3 January 2011.Change induration of the trading session aims at increasing the internationalvisibility of the WSE markets and therefore their attractiveness forinvestor and issuers of financial instruments.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu
2010-11-25 Beata Jarosz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6