Trwa ładowanie...
d9wvpjs

GPW: zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek

...

Share
d9wvpjs

04.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek

Uchwała Nr 649/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011

§ 1 1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: 1) CERABUD S.A., oznaczonymi kodem "PLCRBUD00016", 2) EASTSIDECAPITAL S.A., oznaczonymi kodem "PLEENRG00014", 3) KCSP S.A., oznaczonymi kodem "PLKCSP000015", 4) PHOTON ENERGY a.s., oznaczonymi kodem "CZ0005121202", 5) SERENITY S.A., oznaczonymi kodem "PLSRNIT00018". 2. Zawieszenie obrotu akcjami danej spółki, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 5 lipca 2012 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect przekaże do publicznej wiadomości opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2011. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie
na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d9wvpjs

Podziel się opinią

Share
d9wvpjs
d9wvpjs