Trwa ładowanie...
dsut6dk

GPW: zawieszenie obrotu akcjami KREDYT BANKU SA

...

Share
dsut6dk

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu akcjami KREDYT BANKU SA

Uchwała Nr1326/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki KREDYT BANK S.A.

§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki KREDYT BANK S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką BANK ZACHODNI WBK S.A., Zarząd Giełdy na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Giełdy, postanawia zawiesić obrót akcjami tej spółki oznaczonymi kodem "PLKRDTB00011", począwszy od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego. § 2 Na podstawie § 5 ust. 2 i § 16 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, które nie zostały zrealizowane do dnia 28 grudnia 2012 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu, 2) zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 2 stycznia 2013 r. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dsut6dk

Podziel się opinią

Share
dsut6dk
dsut6dk