Trwa ładowanie...
d1uem3r

GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki PRECIOUS METALS INVESTMENTS SA

25.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1256/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki...
Share
d1uem3r

25.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1256/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. na rynku NewConnect

§ 1 1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A., oznaczonymi kodem "PLLGLSR00013", od dnia 28 października 2013 r. do czasu wyjaśnienia przez Spółkę wszystkich okoliczności pozwalających na jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki, w tym przekazania Giełdzie odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze nowego składu organu uprawnionego do reprezentacji Spółki. 2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Traci moc Uchwała Nr 1246/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2013 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 października 2013 r.

Kom amp/

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r