Trwa ładowanie...
d1uw1th

GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

...

Share
d1uw1th

19.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu obligacjami spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

Uchwała Nr 251/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii B spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. § 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii B tej spółki (oznaczonymi kodem "PLPRMCM00022"), w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 20 marca 2012 r. § 2 Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 19 marca 2012 r., tracą ważność; 2) w okresie zawieszenia, o którym
mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1uw1th

Podziel się opinią

Share
d1uw1th
d1uw1th