Trwa ładowanie...
d33i9s5

GPW: zawieszenie prawa do działania spółki FUNDUSZ POŁUDNIOWY

...

Share
d33i9s5

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie prawa do działania spółki FUNDUSZ POŁUDNIOWY

Decyzja Nr 9/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zawieszenia prawa do działania spółki FUNDUSZ POŁUDNIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w charakterze Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect i na Catalyst

Na podstawie pkt 33a ppkt 1) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w zw. z § 18 ust. 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz z upoważnienia Zarządu Giełdy wyrażonego Uchwałą Nr 704/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Dyrektor Działu Rozwoju Rynku postanawia zawiesić prawo do działania spółki FUNDUSZ POŁUDNIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w charakterze Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d33i9s5

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem pkt 33a ppkt 1) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie w przypadku, gdy Autoryzowany Doradca nie zatrudniał jednocześnie, przez okres dłuższy niż miesiąc, co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Mając na uwadze, iż spółka FUNDUSZ POŁUDNIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 8 lutego 2012 r., czyli przez okres dłuższy niż miesiąc, nie zatrudniała jednocześnie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku postanowił jak w decyzji.

kom amp/

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5