Trwa ładowanie...
d3tasrz

GPW: zmiana Uchwały Nr 390/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2014 r

25.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 501/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/2014 Zarządu...

d3tasrz
d3tasrz

25.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 501/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2014 r.

Na podstawie § 178 Regulaminu Giełdy oraz § 22 i 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1 Zmienia się Uchwałę Nr 390/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie czasowego obniżenia stawek niektórych opłat pobieranych na Catalyst, w ten sposób, że § 2 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2 W roku 2014 obniża się do wartości zerowej następujące stawki opłat pobieranych za notowanie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu dłużnych instrumentów finansowych nominowanych w euro, których rozpoczęcie notowania nastąpiło/nastąpi w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.: 1) stawkę opłaty, o której mowa w pkt 2.3 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy; 2) stawkę opłaty, o której mowa w pkt 2.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy; 3) stawkę opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2.2 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.".

§ 2 Tekst jednolity Uchwały Nr 390/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2014 r., uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 r.

d3tasrz

Załącznik do Uchwały Nr 501/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr 390/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie czasowego obniżenia stawek niektórych opłat pobieranych na Catalyst

Na podstawie § 178 Regulaminu Giełdy oraz § 22 i 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: § 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. obniża się z kwoty 30.000 zł do kwoty 15.000 zł następujące stawki opłat maksymalnych pobieranych za wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu dłużnych instrumentów finansowych nominowanych w euro: 1) stawkę opłaty, o której mowa w pkt 1.2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy; 2) stawkę opłaty, o której mowa w pkt 1.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy; 3) stawkę opłaty, o której mowa w § 4 pkt 1.2 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 2. W przypadku wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych nominowanych w euro zarówno do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak i do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego
systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A., opłata obniżona w sposób, o którym mowa w ust. 1, ulega dodatkowemu obniżeniu o 50%. § 2 W roku 2014 obniża się do wartości zerowej następujące stawki opłat pobieranych za notowanie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu dłużnych instrumentów finansowych nominowanych w euro, których rozpoczęcie notowania nastąpiło/nastąpi w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.: 1) stawkę opłaty, o której mowa w pkt 2.3 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy; 2) stawkę opłaty, o której mowa w pkt 2.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy; 3) stawkę opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2.2 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3tasrz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3tasrz