Trwa ładowanie...
d32qjvg

GPW: Zmiana uchwały w sprawie wykluczenia spółki ELKOP

...

Share
d32qjvg

08.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana uchwały w sprawie wykluczenia spółki ELKOP

Uchwała Nr 25/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1245/2012 Zarządu Giełdy z dnia 7 grudnia 2012 r. (z późn. zm.)

§ 1 Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wprowadzić następujące zmiany w § 1 Uchwały Nr 1245/2012 Zarządu Giełdy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wykluczenia akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami (z późn. zm.): 1) w ust. 1 wyrazy "od dnia 15 stycznia 2013 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 4 lutego 2013 r."; 2) w ust. 2 wyrazy "do dnia 7 stycznia 2013 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 14 stycznia 2013 r."; 3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Począwszy od dnia 7 grudnia 2012 r. do dnia 17 stycznia 2013 r. (włącznie) obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect pozostaje zawieszony.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d32qjvg

Podziel się opinią

Share
d32qjvg
d32qjvg