Trwa ładowanie...
d34vucc

GPW: Zmiana uchwały Zarządu Giełdy

...

Share
d34vucc

13.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana uchwały Zarządu Giełdy

Uchwała Nr 904/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 801/2013 Zarządu Giełdy z dnia 17 lipca 2013 r. z późn. zm.

§ 1 Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z wnioskiem spółki DE MOLEN S.A. Zarząd Giełdy postanawia, że w § 1 w pkt 1) Uchwały Nr 801/2013 Zarządu Giełdy z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DE MOLEN S.A. w brzmieniu przyjętymi Uchwałą Nr 833/2013 Zarządu Giełdy z dnia 25 lipca 2013 r., wyrazy "do dnia 14 sierpnia 2013 r. (włącznie)" zastępuje się wyrazami "do dnia 30 sierpnia 2013 r. (włącznie)". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc