Trwa ładowanie...
d4jb63r

GPW: Zmiana zasad obrotu w systemie UTP

...

d4jb63r
d4jb63r

07.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana zasad obrotu w systemie UTP

Uchwała Nr 268/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP

§ 1 Na podstawie § 190 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, że w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalonych Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany w Dziale IV (Szczegółowe zasady notowań na rynku kasowym i terminowym): 1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy może dokonać zmiany systemu notowań dla instrumentów finansowych notowanych na giełdzie (z wyłączeniem akcji zakwalifikowanych do indeksów WIG20, WIG30, mWIG40, WIG50, akcji o których mowa w § 3 ust. 1 oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF), biorąc pod uwagę w szczególności płynność obrotu danymi instrumentami finansowymi, zmienność lub poziom kursu tych instrumentów."; 2) w § 71 w pkt 2) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "2) akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40 (z wyłączeniem akcji wchodzących równocześnie w skład indeksu WIG30) oraz akcje wchodzące w skład
indeksu WIG50, z zastrzeżeniem pkt 4):"; § 2 Zmiany w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 24 marca 2014 r.

kom pif/

d4jb63r
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4jb63r