Trwa ładowanie...
dg1wfcp

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (72/2011)

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (72/2011)

Share
dg1wfcp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 24.11.2011. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Niemcy: - Ilość głosów ? 32.308.176 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA ? 83,25% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 65,11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa: - Ilość głosów ? 2.500.000 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA ? 6,44% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 5,04% 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa: - Ilość głosów ? 4.000.000 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA ? 10,31% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 8,06% Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Company Shareholders Current Report No. 72/11 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. hereby releases the list of Company shareholders holding 5% or more of the total vote at the Company’s Extraordinary General Shareholders Meeting of November 24th 2011. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Germany: - Number of votes held – 32,308,176 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of November 24th 2011 – 83.25% - Percentage share of the total vote – 65.11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Prosta 70, 00-838 Warsaw, Poland: - Number of votes held – 2,500,000 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of November 24th 2011 –6.44% - Percentage share of the total vote – 5.04% 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa: - Number of votes held – 4,000,000 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of November 24th 2011
–10.31% - Percentage share of the total vote – 8.06% November 25th 2011 | |

dg1wfcp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Rafał Karcz Członek Zarządu
2011-11-25 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg1wfcp

Podziel się opinią

Share
dg1wfcp
dg1wfcp